Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την Υπουργική Απόφαση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...