ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, ανταποκρινόμενο το σχολείο μας ολοκλήρωσε την αποτίμηση της ετήσιας έκθεσης λειτουργίας του. Η συνοπτική έκθεση παρατίθεται παρακάτω.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...