Κατηγορία: Προκηρύξεις Εκδρομών

Επιλογή πρακτορείου

Επιλογή πρακτορείου

Σύμφωνα με τη Πράξη 2β του βιβλίου πράξεων του Διευθυντή του σχολείου Εμμανουήλ Κούκκου, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής από το σχολείο μας στις 12/12/2018,  απεφάσισε την ανάθεση της στο πρακτορείο...