Κατηγορία: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ακολουθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΓΕΛ Κάτω Ποροΐων, όπου περιγράφονται οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του σχολείου μας. Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ